Bert Roodhooft
Caroline De Bleeckere

Nederenamestraat 121
9700 Oudenaarde
055 30 07 99 | mail onsOorzaken van klachten

Het is opmerkelijk hoe vaak een bevalling traumatisch verloopt. Traumatisch moet hier niet altijd in zijn meest negatieve betekenis worden geïnterpreteerd. Dit betekent gewoon dat er heel wat bevallingen gebeuren die zwaarder zijn dan wat normaal te verwachten valt, zwaarder zowel voor de aanstaande moeder als voor de baby.

Oorzaken hiervoor zijn bv. ongevallen of ziektes tijdens de zwangerschap, langdurige krachten die inwerken op de baby tijdens de zwangerschap (stuitligging, meerlingen, bedlegerigheid, ...) overdreven grote of te weinig krachten inwerkend op de baby tijdens de bevalling (meeduwen op de buik, zuignap, tang, weeënopdrijvers, weeën remmers, ...) , keizersnede waardoor de noodzakelijke kneding van de schedel bij de geboorte overgeslagen wordt, het gebruik van anesthesie zoals epidurale, de gekende ruggenprik (door verdoving heeft de vrouw haar krachten niet meer onder controle), …langdurig inwerkende krachten na de geboorte bv. door het langdurig op de rug liggen van de baby.

Allemaal zaken die letsels, voornamelijk in de schedel en in de wervelzuil, kunnen veroorzaken bij de pasgeborene. Schedel en wervelzuil zijn essentieel voor het goed functioneren van de organen. Geraken zij op de een of de andere manier onder druk of belemmerd in hun werking, dan kunnen zij geen probleemloze overdracht van stimuli van de hersenen naar de organen garanderen en omgekeerd.

Wanneer we ervan uitgaan dat een van deze krachten de functie van deze zenuwen stoort, dan zullen de organen ook slechter functioneren. De inwerkende krachten op de zenuw kunnen op verschillende plaatsen voorkomen, maar de meest frequente bevinden zich ter hoogte van:

- de uittredeplaatsen van de zenuwen door de schedel (schedelopeningen) of uit het ruggenmerg (tussenwervelruimten)
- de plaatsen waar de zenuwen tussen of door sterk gespannen spieren of membranen lopen
- de plaatsen waar de zenuw dicht tegen de botstructuren ligt, waardoor zij gemakkelijk verdrukt kan worden