Bert Roodhooft
Caroline De Bleeckere

Nederenamestraat 121
9700 Oudenaarde
055 30 07 99 | mail ons


Wordt osteopathie terugbetaald?
Ja. Osteopathie wordt door de meeste ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald. Afhankelijk van het ziekenfonds varieert dit van 3 tot 12 behandelingen per persoon, per jaar. Per consultatie wordt 10 tot 12,5 euro terugbetaald. Enkel behandelingen bij erkende osteopaten worden terugbetaald.


Wat betekent D.O.-M.R.O.B.?
D.O. betekent ‘Diploma in Osteopathy’. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen. D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.

M.R.O.B. staat voor ‘Member of the Registry of Osteopathy Belgium’. Het Register voor Osteopaten van België (R.O.B.) registreert de erkende osteopaten met een D.O.-diploma en kent hen de beschermde M.R.O.B.-titel toe. Alleen D.O.-gediplomeerden met een degelijke opleiding en een sluitende verzekering worden tot de vereniging toegelaten.


Is osteopathie een beschermd beroep?
Zoals het er nu naar uitziet zal de bescherming van het beroep ondertekend worden door de ministeriele commisie in juni 2007. Vanaf dan zal ons beroep een beschermde titel hebben. Tot dan mag iedereen zich spijtig genoeg osteopaat noemen. Dit geldt echter niet voor de toevoeging D.O.-M.R.O.B.. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen (Diploma in Osteopathy).

Het Register voor Osteopaten van België (R.O.B.) registreert de erkende osteopaten met een D.O.-diploma en kent hen de beschermde M.R.O.B.-titel toe (Member of the Registry of Osteopathy Belgium).


Werkt osteopathie preventief?
Ja. Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot je in panne valt!!


Is een osteopaat een ‘kraker’?
Neen maar soms is het nodig een ‘vastzittende’ wervel of gewricht vrij te maken door middel van een manipulatie. Hierbij hoort men meestal een knappend of krakend geluid.

Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiënte manier te doen.

Een osteopaat doet echter meer dan alleen maar ’kraken’. Naast het pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,…) worden ook het visceraal (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacraal (schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel) systeem onderzocht en indien nodig behandeld. Het zijn de twee laatst genoemde die ons onderscheiden van andere therapieën


Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?
Chiropraxie is ontstaan uit de osteopathie. Chiropraxie behandelt vooral de wervelkolom d.m.v. manipulaties.

Manuele therapie is een onderdeel van osteopathie. Manuele therapeuten zoeken enkel bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten en spieren).

Kinesitherapie houdt zich voornamelijk bezig met revalidatie en lokale behandeling.

Osteopathie zoekt naar de oorzaak van het probleem en onderzoekt en behandelt daarvoor drie lichaamssystemen: het pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,…), het visceraal systeem (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten, en zenuwen), het craniosacraal systeem (de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel).

Een osteopaat benadert de patiënt op een holistische wijze en werkt enkel met zijn handen.


Is een voorschrift van de arts nodig?
Neen. Om een afspraak te maken met een osteopaat D.O.-M.R.O.B. is geen verwijzing van een arts vereist. De osteopaat neemt indien nodig contact op met de arts.


Wat na 18 kinesitherapie behandelingen? Krijg ik dan niks meer terug?
Er wordt steeds terugbetaald, alleen wordt de terugbetaling vanaf de 19e behandeling veel minder.


Wat als ik 18 beurten heb gehad voor een aandoening en ik sukkel nu met iets anders?
Wij sturen dan een aanvraag naar de adviserend geneesheer van uw mutualiteit om een 2e courante aandoening goed te keuren. Zodoende kan u opnieuw 18 beurten genieten aan het normale terugbetalingstarief. Dit kan voor 3 aandoeningen per kalenderjaar.