Bert Roodhooft
Caroline De Bleeckere

Nederenamestraat 121
9700 Oudenaarde
055 30 07 99 | mail ons

Algemene kinesitherapie

Het grootste deel van alle behandelingen wordt opgeslorpt door “algemene behandelingen”. Dit gaat van peesontstekingen, revalidatie na breuken, verstuikingen of operaties tot spanningspijnen in nek en schouders, rugpijnen, stijve spieren en gewrichten. Er wordt gewerkt met elektrotherapie, warmtepakkingen, ijs, mobilisaties, massage en actieve of passieve oefentherapie. Dikwijls wordt een oefenprogramma meegegeven naar huis om een vlugger herstel te bekomen.

Electrotherapie
De electrotherapie is een waardevolle kinesitherapeutische techniek die gebruik maakt van electrische stroomvormen (in de brede zin) met een therapeutisch doel. Onder de electrotherapeutische middelen rekenen we: ultraviolette stralen, ultrason, sonoforese, kortegolf-therapie, radar, laser-therapie, galvanische stromen, iontoforese, interferentiële, diadynamische, ...

Pijnstilling
Handelingen bij een patiënt met pijnklachten
Deze situeren zich op twee niveaus:
  • Een directe handeling: door onze handeling zullen we een reeks fysiologische en pijnstillende reacties in gang zetten, om de nociceptieve signalen van de zenuwen alsook de pijnbeleving te verminderen.
  • Een indirecte handeling: het behandelen van de immobiliteit, slechte gewoontes, spiercontracties, gewrichtsaandoeningen die secondaire pijn met zich meebrengen.

We beschikken over een reeks therapeutische middelen om dit uit te voeren:
  • Niet-medicamenteuze pijnstillende technieken
  • Relaxatietechnieken
  • Inspanningstraining
  • Het bevorderen van de autonomie van de patiënt

Alvorens een therapeutische behandeling te starten, dienen we:
  • Een diagnose te maken van de fysio-pathologische situatie van de patiënt
  • Te bepalen of het een acute of chronische pijnklacht betreft. Beide types vragen een heel verschillende aanpak.
  • De verschillende facetten van de pijnklachten evalueren: pijn is nooit een geïsoleerd probleem, maar omvat een sensoriële dimensie (de organische pathologie), alsook een emotionele (de ongerustheid van de patiënt) en cognitieve (de effectieve pijnbeleving van de patiënt).
  • De verwachtingen van de patiënt in te schatten.

De pijnstillende technieken
Verschillende massagetechnieken komen in aanmerking voor verscheidene aandoeningen. De effecten van massage zijn uiteenlopend: spierontspanning, versoepeling van de weefsels, het verminderen van littekenletsels…
De fysieke therapieën bestaan erin aan de patiënt fysieke uitwendige stimuli te geven zoals electrische schokken, electromagnetische straling, ultrasone stimuli, warm en koud (cryotherapie).
Deze technieken hebben volgende werkingen : musculaire relaxatie, een plaatselijke vaatvernauwing (werking op de spasticiteit en op de gevolgen van traumatische letsels als oedeem en hematoom), ionisatie, alsook een thermisch werking in de diepte en aan de oppervlakte.

Opnieuw leren bewegen en zich in te spannen
De perceptie van pijn gaat dikwijls gepaard met een periode van rust of immobiliteit (bv in geval van beenbreuk of verstuiking...). Op lange termijn kan immobiliteit nefaste gevolgen hebben en leiden tot een vicieuze cirkel waarin de fysieke conditie van de patiënt alsmaar verslechtert. We zullen de patiënt moeten begeleiden doorheen een aangepaste trainingsschema om langzaam aan terug op conditie te komen.

De patiënt zelfstandig leren handelen
De huidige visie op pijnbestrijding bestaat erin om de patiënt zo autonoom en actief mogelijk te laten handelen. Veeleer dan een behandeling toe te dienen aan een passief iemand, zullen we de patiënt begeleiden en aansporen om zelfstandig zijn probleem aan te pakken aan de hand van weloverwogen therapeutische technieken.

De plaats van kinesitherapie
Kinesitherapie bekleedt een belangrijke plaats in een multidisciplinaire aanpak van pijn (arts, psycholoog, verpleegkundige...). In tegenstelling tot sommige misvattingen is kinesitherapie geen marteling. Haar doel is steeds om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een pijn te verlichten. Gedurende een behandeling of tijdens een sessie brengen we veel tijd samen met zijn patiënt. We kunnen zo gemakkelijk naar de patiënt luisteren, onze aanpak individualiseren en beter aan de verwachtingen van de patiënt beantwoorden.

Lymfedrainage
De lymfedrainage is een bijzondere massagetechniek die tot doel heeft het overtollig vocht en de metabole afvalstoffen af te voeren via de lymfebanen. Deze technieken worden manueel uitgevoerd. Deze techniek biedt goede resultaten bij oa. mastectomie, posttraumatisch oedeem, lyfoedeem en sommige acute inflammatoire aandoeningen van de onderhuidse weefsels.