Bert Roodhooft
Caroline De Bleeckere

Nederenamestraat 121
9700 Oudenaarde
055 30 07 99 | mail ons

Ontstaan en evolutie van de osteopathie

De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828- 1917) was degene die een gerichte studie ging maken van aloude handgrepen en deze systematisch rangschikte. Hij zag het belang van een holistische visie en de onderlinge samenhang van verschillende systemen binnen de mens. Still ontwierp een concept waarin het bewegingsapparaat als steunweefsel in samenhang met de inwendige mens centraal staat.

Still deed meer dan het systematiseren van  oude handgrepen. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de anatomie. Als uitgangspunt hanteerde hij het principe dat juist gedetailleerde kennis van de anatomie tot meer inzicht in het totale functioneren en disfunctioneren zou leiden.

Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met een verminderde beweeglijkheid te kunnen opsporen. Met speciale handelingen herstelde hij de beweeglijkheid om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen al en is nu nog steeds revolutionair omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing op ogenschijnlijk eenvoudige en subtiele wijze. In 1892 stichtte Still in Kirksville ”The American School of Osteopathie”. Dit was het startsein voor een verdere uitwerking en ontwikkeling van de osteopathie.

Inmiddels is de osteopathie in Amerika volledig erkend als gereguleerd beroep. Ze werken er als D.O. (Doctor of osteopathy). In Europa heeft de osteopathie via Engeland en Frankrijk in de jaren vijftig vaste grond onder de voeten gekregen. Het is een snelgroeiende tak van geneeskunde in vrijwel alle Europese landen.

In Europa wordt de titel DO gebruikt voor afgestudeerden in de osteopathie. De titel betekent hier “Diploma in de Osteopathie”.