Bert Roodhooft
Caroline De Bleeckere

Nederenamestraat 121
9700 Oudenaarde
055 30 07 99 | mail ons

Babymassage

Babymassage is eenvoudig aan te leren en is heerlijk voor de baby. Hoe geniet je zelf niet van een heerlijke massage? Belangrijk voor een baby is ook het lichaamscontact, de gewaarwording van de masserende vingers op de huid. En de rust na de massage.

Babymassage is een bijzondere manier om de taal en de woorden van je baby te leren verstaan. Je baby leert via de zintuigen en in de eerste plaats via tastzin. Daarna komt het ruiken, vervolgens het gehoor en als laatste het gezicht.

Warmte, aanraking, gestreeld, gewiegd en vastgehouden worden zijn voor de baby essentiële behoeften. De manier waarop een baby aangeraakt wordt kan bepalend zijn voor zijn verdere leven.
Een baby masseren vodoet aan deze behoeften maar is zelfs nog veel meer. Masseren is een manier om aandacht en liefde te geven en je baby vertrouwen en een gevoel van eigenwaarde schenken. Je baby masseren doe je niet alleen voor je baby, het is geen éénrichtingsverkeer. Je baby leert je kennen en jij leert je baby kennen. Het is zowel geven als ontvangen.
De mogelijkheid om in deze vroege fase op positieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van je kindje betekent dat intensieve betrokkenheid en lichamelijk contact ons de kans geeft iets te doen voor oa:
    - te vroeg geboren kindjes
    - kinderen met groeistoornissen
    - kinderen met slaapstoornissen
    - kinderen die geboren worden via keizersnede
    - kinderen met darmkrampjes
    - kindjes die vaak verkouden zijn en moeilijkheden hebben met de luchtwegen
    - kinderen die veel huilen

Ook kinderen zonder deze klachten kunnen preventief gemasseerd worden om deze klachten te vermijden.

Voor wie?
De cursus is voor baby’s van 6 weken tot 9 maanden oud met één ouder/verzorger en bestaat gemiddeld uit 2 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. Iedere les verloopt min of meer volgens een vast patroon in een ontspannen, rustige sfeer.

Doel?
Het belangrijkste effect van babymassage is dat de band tussen jou en je baby versterkt wordt en dat je leert zijn/haar lichaamstaal beter te begrijpen. De massage heeft een kalmerende invloed op het hele organisme, de tastzin wordt ontwikkeld, waardoor de baby leert met vertrouwen en zachtheid te reageren. Dit vertrouwen vormt een goede basis voor het opbouwen van een hechtingsrelatie.
Door je baby regelmatig te masseren slaapt hij/zij rustiger en dieper, de spijsvertering wordt beter, darmkrampjes en overstrekking verminderen.

De massage heeft een belangrijke invloed op de hormoonproductie. Er is een daling van de hoeveelheid stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol. Daarnaast is er een stijging van het hormoon oxytocine. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij gevoelens van tederheid en gebondenheid. Zowel bij de gemasseerde (de baby) als de masseur (de ouder/verzorger) is er een verhoogde productie van dit hormoon.